Internationale familiezaken

Wat zijn internationale zaken?

Internationale zaken komen steeds vaker voor. Dit zijn zaken met een internationaal karakter dat kan variëren van een vakantiehuisje in de Ardennen dat moet worden verdeeld tot een Japanse vrouw die in Maleisië is gehuwd met een Jamaicaanse man waarna het paar in Mexico een kind heeft gekregen en nu in Tatjikistan woont.

De bevoegdheid van de rechter


Bij internationale zaken zal de rechter altijd eerst kijken of zij bevoegd is om van het verzoek kennis te nemen. Het kan zijn dat de rechter wel bevoegd is om de echtscheiding uitspreken, maar niet om een omgangsregeling vast te stellen. Ook kan het gebeuren dat hetzelfde verzoek, bijvoorbeeld een verzoek tot echtscheiding in twee verschillende landen wordt gedaan ieder door een van de echtgenoten. Dan kan het lastig zijn om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter van de verschillende verzoeken vast te stellen.

Het toepasselijke recht


Bij internationale zaken kan het zijn dat de rechter geen Nederlands recht toepast, maar buitenlands recht. Ook hierbij geldt dat voor verschillende verzoeken verschillende recht van toepassing kan zijn en ook over deze keuzes kan een juridisch verschil van mening ontstaan. Daarbij is het belangrijk dat enige basale kennis van het recht ter plaatse bij de advocaten aanwezig is, al was het alleen maar om te bepleiten dat een bepaald rechtsstelsel van toepassing is.

Welk recht kiest de rechter?


Veel van de bovenstaande vragen worden door de rechter zelf (ambtshalve) beantwoord. De rechter kan deze vragen echter niet beantwoorden zonder informatie van partijen over de feiten, bijvoorbeeld waar partijen na het huwelijk hebben gewoond en wat hun nationaliteit was in een bepaalde periode. Soms moet advies worden gevraagd aan het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) in Den Haag, bijvoorbeeld als het toepasselijke recht niet kan worden opgezocht in boeken, zoals Somalisch recht.

Ervaring met internationale zaken


Ik heb als stafjurist en als advocaat heel veel internationale zaken behandeld. Nog steeds weten mensen mij van ver over de landsgrenzen te vinden. Zo hebben we dit jaar zaken uit Zuid-Europa, Afrika en verschillende uit Azië behandeld en deze allemaal tot een voor onze cliënten bevredigend einde weten te brengen. Dat kan alleen met een gedegen kennis van het Internationaal Privaatrecht.

Bereikbaarheid voor buitenlandse cliënten

In internationale zaken is het niet altijd even gemakkelijk om naar Egmond te komen. Verschillende van mijn internationale cliënten heb ik nog nooit in levende lijve ontmoet. De gesprekken vinden dan plaats via een videoverbinding, zodat een goede vertrouwensband kan worden opgebouwd. Sinds de coronaperiode kunnen zittingen gelukkig ook vaak via een videoverbinding worden bijgewoond. Dit maakt de planning van een zitting een stuk gemakkelijker en zorgt ook voor besparing van kosten.

Snakker du norsk?

Tenslotte spreekt mr. Pieter Dorhout verschillende vreemde talen en kan deze ook lezen en schrijven. Deze kennis beperkt zich niet tot het Frans Duits en Engels, maar ook in het Noors en Portugees kan hij u te woord staan.

Wilt u scheiden van uw buitenlandse partner?
Wilt u dat uw buitenlandse adoptie wordt erkend? 
Wilt u de alimentatie wijzigen, maar woont u in het buitenland? 

Onze advocaten kennen het recht, geven duidelijke adviezen en staan u bij in een gerechtelijke procedure.

Maak direct een afspraak om uw kwestie vrijblijvend te bespreken. 


Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout