Scheiding

Informatie over scheiding

scheiding_informatie_advocaat.jpg 

Het verbreken van een huwelijk is meestal een zeer emotionele gebeurtenis die veel stress veroorzaakt. Naast het emotioneel loskomen van elkaar moeten er veel praktische zaken worden geregeld. Advocaten noemen een scheiding meestal een echtscheding. Meestal gaat één van de echtgenoten ergens anders wonen. De vaste lasten blijven echter wel doorlopen. Ook moet het contact tussen de kinderen en de ouders worden geregeld. De echtgenoten kunnen samen afspraken maken, maar dit lukt lang niet altijd.

Voorlopige voorzieningen

Een advocaat kan dan aan de rechter een of meer voorlopige voorzieningen vragen. Dit kan inhouden het recht om de echtelijke woning voorlopig te blijven gebruiken, het vaststellen van een voorlopige zorgregeling voor de kinderen en een verzoek om voor de duur van de procedure alimentatie vast te stellen voor de minst verdienende echtgenoot of voor de kinderen. Een verzoek om voorlopige voorzieningen bij scheiding kan binnen enkele weken door de rechter worden behandeld waarna een uitspraak kan volgen binnen een of twee weken. 

Een scheiding moet altijd door de rechter worden uitgesproken op verzoek van een van de echtgenoten of op gezamenlijk verzoek. Alleen een advocaat kan een verzoek tot scheiding indienen bij de rechtbank. De advocaat zal aanvoeren dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Hiertegen wordt niet vaak verweer gevoerd. Als de echtgenoten kinderen hebben, zijn zij verplicht een ouderschapsplan over te leggen. Zie hiervoor ook onder het kopje ouderschapsplan. Daarnaast kan worden verzocht om zogenaamde nevenvoorzieningen bij echtscheiding. Nevenvoorzieningen kunnen inhouden een verzoek tot: 

  • vaststelling van een maandelijkse uitkering tot levensonderhoud voor de minst verdienende echtgenoot (alimentatie)
  • vaststelling van een zorgregeling met betrekking tot de kinderen (omgangsregeling) 
  • vaststelling van een maandelijkse bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie)
  • verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap (boedelscheiding)
  • verrekening op grond van de huwelijkse voorwaarden
  • recht op voortgezet gebruik van de echtelijke woning

Ten slotte kan de rechter nog andere regelingen treffen die betrekking hebben op de scheiding, zoals toewijzing van het huurrecht van de echtelijke woning of (bij grote uitzondering) wijziging van het gezag over de kinderen (ook wel voogdij genoemd).

Een scheidingsprocedure kan, afhankelijk van wat er geregeld moet worden, hoe ver de belangen van de echtgenoten uiteenlopen en in hoeverre zij bereid zijn hun geschillen in onderling overleg te regelen, in duur variëren van enkele maanden tot enkele jaren en duurt gemiddeld een jaar.

De kinderen nemen een bijzondere plaats in bij de scheidingsprocedure. De ouders zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen en de rechter is verplicht kinderen van 12 jaar en ouder de gelegenheid te geven om gehoord te worden door de rechter.

Als de rechter in een beschikking de scheiding is uitgesproken, zal deze beschikking nog moeten worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Pas dan treden de gevolgen van de echtscheiding en de nevenvoorzieningen in werking. Uw advocaat zal zorgdragen voor de gehele procedure, inclusief het laten inschrijven van de echtscheidingsbeschikking.

Geregistreerd partnerschap

De regels voor geregistreerd partnerschap verschillen weinig van die van de echtscheiding. De rechter zal echter geregistreerde partners niet scheiding uitspreken, maar het geregistreerde partnerschap ontbinden. Ook deze uitspraak/beschikking moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand voordat deze in werking treedt.

Zie ook het artikel van mr. P. Dorhout in FJR, 2003, 222: Inschrijving van een echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand

Waar kunnen we mee helpen?
We staan voor u klaar.

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout