Informatie

Internationale zaken

Wanneer internationale zaak?

Naast nationale zaken behandelt Pieter Dorhout ook zaken met een grensoverschrijdend karakter. Bij internationale zaken kan het onder andere gaan over:

  • een scheiding van partners met een verschillende nationaliteit of die woonachtig zijn in verschillende landen
  • het tenuitvoerleggen van een buitenlandse uitspraak in Nederland
  • de verblijfplaats van de kinderen
  • kinderontvoering

Pieter Dorhout heeft veel kennis en ervaring met internationaal privaatrecht, het recht waar deze zaken onder vallen. Voordat een zaak bij de rechter komt, is het belangrijk alle internationale aspecten ervan te kennen. Bij welke rechter moet de zaak worden aangebracht, welk recht is van toepassing? Deze vragen dienen bij een internationale zaak altijd beantwoord te worden. Dit ter voorkoming van problemen zoals het niet kunnen afdwingen van een uitspraak in het buitenland.

Internationale kinderontvoering

Van internationale kinderontvoering is sprake als een kind in strijd met het gezagsrecht van een of beide ouders wordt overgebracht naar het buitenland. Het kan zijn dat een kind vanuit Nederland wordt overgebracht naar een ander land, of dat een kind vanuit een ander land wordt overgebracht naar Nederland door een van de ouders die niet het gezag over het kind heeft of het medegezag over het kind heeft. Als dit kan worden geconstateerd, zal de rechter in beginsel bepalen dat het kind wordt teruggebracht naar het land van herkomst, waarna alsnog een procedure gevoerd kan worden over de toestemming om het kind over de grens te brengen. In bijzondere gevallen kan het zijn dat een kind mag blijven in het land waarnaar het is overgebracht.

Dit soort zaken vereist een bijzondere kennis van het onderwerp en ervaring met de procedure. Pieter Dorhout was jarenlang lid van de nationale Werkgroep Internationale Kinderontvoering van de rechtbanken. Hierna ziet u een foto van een van de internationale congressen waar hij aan heeft deelgenomen. Dit betrof een congres in Bonn waarbij delegaties uit Duitsland, Frankrijk en Nederland probeerden op één lijn te komen met betrekking tot de aanpak van internationale kinderontvoering. Als u van mening bent dat uw kind niet meer terug kan keren naar het buitenland en dat er goede redenen zijn waarom u met uw kind in Nederland moet blijven, dan zal Pieter Dorhout alle mogelijke wegen bewandelen om te zorgen dat u in Nederland kunt blijven.

Waar kunnen we mee helpen?
We staan voor u klaar.

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout