Informatie

Afstamming

Vaak is afstamming geen probleem omdat bekend is wie de ouders van het kind zijn. Maar soms doen zich wel problemen voor. Zo kan het zijn dat de verwekker van het kind niet als vader op de geboorteakte van het kind staat. De verwekker kan het kind dan erkennen. Als de moeder weigert toestemming te geven voor erkenning, kan de verwekker de rechtbank verzoeken te bepalen dat hij het kind toch mag erkennen. Het is ook mogelijk dat degene die als vader in de geboorteakte staat, niet de verwekker van het kind is. In dat geval kan het vaderschap in bepaalde situaties worden ontkend. En als de verwekker het kind niet wil erkennen, maar de moeder wil wel dat de verwekker de vader wordt, kan het vaderschap door de rechter worden vastgesteld. In al deze gevallen kan Advocatenkantoor Pieter Dorhout u met juridische raad en daad terzijde staan.

Als een kind wordt erkend of als het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld, heeft dit voor de vader vergaande consequenties. De vader is vanaf dat moment onderhoudsplichtig voor het kind, het kind wordt zijn erfgenaam en de vader heeft recht op contact met het kind. De juridische gevolgen van afstamming kunnen dus complex zijn. Pieter Dorhout kan u over deze gevolgen informeren en adviseren en voor u in een procedure optreden.

Zie ook het artikel van mr. P. Dorhout in FJR, 2006, 113, samen met mr. I.J. Pieters, advocaat familierecht te Leiden: Vaders: land in zicht! Over gerechtelijke vaststelling van vaderschap
Waar kunnen we mee helpen?
We staan voor u klaar.

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout