Informatie

Pensioen

Op grond van de wet verevening pensioenrechten worden alle pensioenrechten die de echtgenoten hebben opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld in die zin dat beide echtgenoten gelijk gerechtigd worden in deze pensioenrechten. Als dit ongunstig voor u is, kunt u afwijken van deze regeling, maar alleen als je het er beiden over eens wordt. In de meeste gevallen is de wettelijke regeling een redelijke oplossing. In dat geval hoeft u alleen nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand het pensioenfonds op de hoogte te stellen van de echtscheiding. Het pensioenfonds zal dan zelf de wet toepassen en het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen verdelen.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de rijksoverheid. Zie ook de nieuwe folder hierover van de rijksoverheid.

Heeft u een vraag over verdeling van pensioen bij scheiding?

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout