Informatie

Kinderalimentatie

Als ouders uit elkaar gaan, moet een regeling getroffen worden over de verdeling van de kosten van de kinderen. Ouders zijn beiden wettelijk verplicht financieel bij te dragen totdat de kinderen meerderjarig zijn. Voor jongmeerderjarigen (van 18 tot 21 jaar) die nog niet volledig in eigen levensonderhoud voorzien, geldt een verlengde verplichting. 

De kosten van de kinderen zullen eerst bepaald moeten worden. Dit wordt meestal gedaan met behulp van de door het NIBUD opgestelde normen. Dit heet de financiële behoefte van het kind. Daarna dient bepaald te worden wie welk deel van deze kosten voor zijn/haar rekening dient te nemen. Het bedrag dat uiteindelijk moet worden betaald door de alimentatieplichtige wordt kinderalimentatie genoemd.

Familierechtadvocaat Pieter Dorhout is financieel en fiscaal goed onderlegd heeft vele wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp geschreven en kan de hoogte van de kinderalimentatie voor u berekenen.

Heeft u een vraag over -het berekenen van- kinderalimentatie?

Leg uw vraag vrijblijvend aan ons voor.


Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout