Informatie

Naamswijziging

Voornaamswijziging

Een voornaamswijziging is alleen mogelijk als u daar een belangrijke reden voor heeft. Het kan zijn dat u een dierbare herinnering aan een overleden familielid in uw naam levend wilt houden, dat de religieuze reden heeft om een naam te wijzigen, dat u te maken heeft gehad met een traumatische ervaring die naamswijziging rechtvaardigt of dat de voornaam niet juist is vastgelegd bij de aangifte van de geboorte. Een familierechtadvocaat kan de gronden voor voornaamswijziging in een verzoekschrift verwoorden en aan de rechter voorleggen. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

Wijziging geslachtsnaam (achternaam)

Een verzoek tot wijziging van een achternaam kunt u wel zelf indienen met een formulier bij de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een advocaat kan u helpen bij het formuleren van de juiste gronden en uw kansen inschatten. Dit is echter niet verplicht.

Heeft u een vraag over naamswijziging?


Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout