Informatie

Ouderschapsplan

Als bij een scheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, is het de verantwoordelijkheid van beide ouders om een ouderschapsplan op te stellen.

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Wat staat in een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan moeten afspraken over diverse onderwerpen, in ieder geval over: 

  • de betrokkenheid van de kinderen bij het ouderschapsplan;
  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Het maken van goede afspraken nu, voorkomt problemen in de toekomst. Het ouderschapsplan moeten de ouders zelf invullen. Wij ondersteunen u met een concept ouderschapsplan, waarin alle vragen staan waar u over dient na te denken. Is het plan ingevuld, dan wordt het inhoudelijk met u besproken en daarnaast bekeken op zijn juridische juistheid. 

Een voorbeeld van een ouderschapsplan kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie leest u verder onder het kopje gezag.

Artikel FJR, 2009, 53 door mr. P. Dorhout, samen met mr. P.A.J.Th. van Teeffelen, raadsheer Gerechtshof Den Bosch en mr. I.J. Pieters: Eerste ervaringen verplicht ouderschapsplan over het ouderschapsplan bij echtscheiding
Heeft u een vraag over het ouderschapsplan?

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout