Informatie

Boedelscheiding

Boedelscheiding: verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap

Als u bij huwelijk geen huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt en naar Nederlands recht bent gehuwd bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit houdt in dat al uw bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn, behalve bezittingen zijn geërfd of verkregen onder een uitsluitingsclausule. Als u gaat scheiden, wordt u gezamenlijk eigenaar van de onverdeelde boedel. Dit betreft niet alleen de inboedel, maar ook een gemeenschappelijke woning, een boot, aandelen, een spaarloonrekening of een hypotheek. Deze onverdeelde boedel zal meestal verdeeld moet worden. Dit kunt u zelf doen of met hulp van een advocaat of een notaris. Als het niet lukt om overeenstemming te krijgen over de verdeling, kan uw advocaat dit geschil voorleggen aan de rechter. Deze kan dan de wijze van verdeling bepalen. De uiteindelijke verdeling moet u dan nog zelf doen. Omdat verdelingszaken veel werk opleveren voor een advocaat en daardoor betrekkelijk kostbaar zijn, loont het de moeite om te trachten hier in onderling overleg uit te komen. En op die wijze overeengekomen verdeling kan worden vastgelegd in een echtscheidingsbeschikking. Als u de verdeling wilt voorleggen aan de rechter, kunt u het door de rechtbanken voorgeschreven formulier gebruiken dat u op deze site aantreft onder het menu formulieren.

Verrekening

Het kan zijn dat u bij het sluiten van het huwelijk huwelijkse voorwaarden bent overeengekomen. Meestal houden die in een zogenaamd periodiek verrekenbeding (Amsterdams verrekenbeding). Er bestaat dan geen huwelijksgoederengemeenschap. Er is dan sprake van bezittingen en schulden van ieder van de echtgenoten apart. Op grond van het verrekenbeding bent u verplicht ieder jaar het inkomen van beide echtgenoten dat niet is uitgegeven tussen u beiden te verdelen. De meeste echtgenoten verzuimen echter om jaarlijks hun overgespaarde inkomen te verdelen. Dit betekent dat u aan het einde van het huwelijk alsnog moet verrekenen. Uw advocaat kan berekenen welke bedragen verrekend moeten worden.

Heeft u een vraag over boedelscheiding?

Leg uw vraag vrijblijvend aan ons voor.

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout