Werkwijze

Afspraak op kantoor en tarieven

In een intakegesprek zal de advocaat samen met u een plan van aanpak maken waarbij een reële inschatting wordt gemaakt van uw kansen. Dit gesprek kan ook online plaatsvinden in een beveiligde omgeving. 

Juridische bijstand op maat

Als u samen komt zal gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om de problemen samen op te lossen, bijvoorbeeld in mediation

Onze advocaten kunnen al uw vragen beantwoorden over de onderwerpen die te maken hebben met scheiden, en u hierover adviseren. Het komt voor dat een cliënt al met één adviesgesprek is geholpen. 

Als er haast geboden is, kan in sommige gevallen nog dezelfde dag een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank, bijvoorbeeld als er voorlopige voorzieningen bij scheiding moeten worden getroffen. 

Gefinancierde rechtshulp

De advocaat zal nagaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand op www.rechtsbijstand.nl kunt u lezen of u hier recht op heeft. 

Indien blijkt dat een verzoek om een toevoeging wordt afgewezen of als een toevoeging na of in de loop van de procedure wordt ingetrokken, zult u alsnog het gebruikelijke (uur)tarief moeten betalen.

Uurtarieven

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan wordt vooraf een uurtarief afgesproken. De advocaat kijkt naar de aard van de zaak en de omstandigheden. Het uurtarief van onze advocaten varieert daarom van € 185,- tot € 219,- per uur exclusief btw (€ 223,85 tot € 264,99 per uur inclusief btw). 

Advocatenkantoor Pieter Dorhout brengt geen kantoorkosten in rekening. Veel collega's belasten bijvoorbeeld de kosten voor printerinkt of de afschrijving van hun computer door aan hun cliënten bovenop hun uurtarief, maar dit doen wij niet. 

U zult iedere maand een nota ontvangen waarop alle voor u gewerkte tijd wordt gespecificeerd in eenheden van 6 minuten. Het uurtarief wordt berekend over alle werkzaamheden die de advocaat voor u verricht.

Voorbereiding intakegesprek

Het is van belang dat u alle stukken meeneemt die van belang zijn voor een te voeren procedure. Op de website onder het kopje formulieren staat een lijst van stukken die van belang zijn. Om de kosten laag te kunnen houden is het van belang dat u zelf van tevoren de stukken opzoekt die op de lijst staan en deze meeneemt naar uw eerste afspraak. 

Ook in de loop van de procedure zal de advocaat met u bespreken of de kosten niet te hoog oplopen, hoe u dit kunt beperken, of de kosten nog wel opwegen tegen het te behalen voordeel en of u niet alsnog in aanmerking kunt komen voor toegevoegde rechtsbijstand. Indien u een actueel overzicht wenst van de bestede tijd in uw zaak, dan kunt u deze informatie te allen tijde opvragen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Advocatenkantoor Pieter Dorhout beschikt niet over een stichting derdengelden, waardoor het kantoor geen 'derdengelden' kan ontvangen. 

Waar kunnen we mee helpen?
We staan voor u klaar.

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout