Werkwijze

Afspraak op kantoor en tarieven

Bij een afspraak op kantoor zal Pieter Dorhout samen met u een plan van aanpak maken waarbij een reële inschatting moet worden gemaakt van uw kansen. Indien wenselijk kan de afspraak ook in een beveiligde online omgeving plaatsvinden. 

Als u samen komt, zal gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om de problemen samen op te lossen, bijvoorbeeld met behulp van mediation. Als er ernstige spoedeisende maatregelen nodig zijn, kan er in sommige gevallen dezelfde dag nog een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank, bijvoorbeeld als er voorlopige voorzieningen bij scheiding moeten worden getroffen. 

Ook wordt gekeken of u aanspraak kunt maken op door de overheid gefinancierde rechtshulp. Pieter Dorhout kan een toevoeging voor u aanvragen. U kunt zelf al kijken op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand op www.rechtsbijstand.nl of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

Het tarief van Pieter Dorhout bedraagt € 240,- per uur, inclusief kantoorkosten en 21% btw (dat is ongeveer € 188,90, exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw). In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Indien blijkt dat een verzoek om een toevoeging wordt afgewezen of als een toevoeging na of in de loop van de procedure wordt ingetrokken, zult u alsnog het gebruikelijke (uur)tarief moeten betalen.

U zult iedere maand een nota ontvangen waarop alle voor u gewerkte tijd wordt gespecificeerd in eenheden van 6 minuten. Het uurtarief wordt berekend over alle werkzaamheden die de advocaat voor u verricht, zoals bijvoorbeeld het houden van besprekingen, het opstellen van brieven en processtukken, het beantwoorden van e-mails en het voeren van telefoongesprekken. Naast de kosten voor de werkzaamheden van de advocaat worden ook griffierecht en kosten van de deurwaarder aan u doorbelast, indien dit noodzakelijk is voor de te voeren procedure. De advocaat zal u altijd eerst schriftelijk om toestemming vragen voordat deze kosten worden gemaakt en bij u in rekening worden gebracht. Het is gebruikelijk dat de advocaat bij aanvang van de opdracht verzoekt om een voorschot te betalen, om de eerste kosten (zoals griffierecht) te kunnen betalen. Het is van belang dat u het voorschot zo snel mogelijk betaalt, omdat de rechter niet-ontvankelijk kan verklaren als het griffierecht niet op tijd is betaald.

Het is van belang dat u alle stukken meeneemt die van belang zijn voor een te voeren procedure. Op de website onder het kopje formulieren staat een lijst van stukken die van belang zijn. Om de kosten laag te kunnen houden is het van belang dat u zelf van tevoren de stukken opzoekt die op de lijst staan en deze meeneemt naar uw eerste afspraak.

Ook in de loop van de procedure zal Pieter Dorhout met u bespreken of de kosten niet te hoog oplopen, hoe u dit kunt beperken, of de kosten nog wel opwegen tegen de te behalen voordeel en of u niet alsnog in aanmerking kunt komen voor toegevoegde rechtsbijstand. Indien u een actueel overzicht wenst van de bestede tijd in uw zaak, dan kunt u deze informatie te allen tijde opvragen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Advocatenkantoor Pieter Dorhout beschikt niet over een stichting derdengelden, waardoor het kantoor geen 'derdengelden' kan ontvangen. 

Waar kunnen we mee helpen?
We staan voor u klaar.

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout