Informatie

Verhuizing

Als ouders het gezamenlijk gezag over een minderjarig kind hebben, moeten ze samen beslissen over de (hoofd)verblijfplaats van dit kind. Dat betekent onder andere dat de ouders in geval van co-ouderschap niet zomaar mogen verhuizen. Als een verhuizing betekent dat de (co-)ouderschapsregeling niet meer kan worden nagekomen, moeten hierover vooraf afspraken gemaakt worden tussen de ouders. Als dat niet lukt, kan de rechter verzocht worden toestemming te geven voor een verhuizing of kan een verhuizing via de rechter juist worden tegengehouden. Ook in andere gevallen mag de verblijfplaats van een kind door een verhuizing niet zomaar gewijzigd worden.

Pieter Dorhout kan u hierover een goed juridisch advies geven en zo nodig voor u in rechte optreden. In een mediationtraject kunnen ouders afspraken maken over een eventuele verhuizing en over de gevolgen van de verhuizing voor bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook als het een internationale verhuizing betreft, is het van groot belang dat dit in onderling overleg plaatsvindt. Als de gezaghebbende ouder het niet eens is met de verhuizing van het kind naar het buitenland, kan sprake zijn van internationale kinderontvoering.

Waar kunnen we mee helpen?
We staan voor u klaar.

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout