Informatie

Verhuizing

Verhuizing met een kind bij gezamenlijk gezag

Als ouders het gezamenlijk gezag over een minderjarig kind hebben, dan moeten ze samen beslissen over de (hoofd)verblijfplaats van dit kind. Dat betekent onder andere dat de ouders in geval van co-ouderschap niet zomaar mogen verhuizen. Als een verhuizing betekent dat de (co-)ouderschapsregeling niet meer kan worden nagekomen, moeten hierover vooraf afspraken gemaakt worden tussen de ouders. De andere ouder moet dan zijn/haar toestemming geven voor verhuizing met het kind.

Als de ouders nog goed met elkaar kunnen praten, dan kunnen de ouders proberen om samen in mediation afspraken te maken over een eventuele verhuizing en over de gevolgen van de verhuizing voor bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Vervangende toestemming voor verhuizing

Als het de ouders niet lukt om samen tot afspraken te komen, dan kan de rechter verzocht worden om vervangende toestemming te geven voor een verhuizing, de verhuizing kan via de rechter worden tegengehouden, of een ouder kan door de rechter worden verplicht om terug te verhuizen met het kind. Ook in andere gevallen mag de verblijfplaats van een kind door een verhuizing niet zomaar gewijzigd worden.

Onze advocaten hebben veel ervaring met gerechtelijke procedures over verhuizing met een kind. Zij kunnen u adviseren en u bijstaan in een gerechtelijke procedure als dat nodig is. 

Internationale verhuizing

Ook als het een internationale verhuizing betreft, is het van groot belang dat dit in onderling overleg plaatsvindt. Als de gezaghebbende ouder het niet eens is met de verhuizing van het kind naar het buitenland, kan sprake zijn van internationale kinderontvoering

Heeft u een vraag over verhuizing met uw kind na scheiding?

Leg uw vraag vrijblijvend aan ons voor.


Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout