Stukken alimentatie

Voor de berekening van de kinder- en partneralimentatie hebben wij de volgende stukken nodig:

  1. van een werknemer de jaaropgaven over het vorige (of voorvorige) jaar en de laatste drie loonopgaven en/of uitkeringsspecificaties;
  2. van een onderneming de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en over de tijd daarna de voorlopige cijfers, ook tussentijdse, beide met toelichting;
  3. bewijsstukken van de huursom (huurovereenkomst en afschriften);
  4. de laatste drie belastingaangiften inkomstenbelasting;
  5. bewijsstukken van de eventuele schulden en opgave van de restantschuld en de restantlooptijd, alsmede opgave wanneer en waarvoor deze schulden zijn aangegaan en bewijs van aflossing van die schulden;
  6. bewijsstukken van eventuele andere noodzakelijke bijzondere kosten.

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout