Stukken echtscheiding

Hieronder vindt u de lijst van stukken die van belang zijn in een echtscheidingsprocedure. Let op! Indien u te weinig of geen stukken overlegt, kunnen uw kansen op succes verminderen.

 1. naam, voornamen echtgeno(o)t(e);
 2. naam, voornamen van ieder minderjarig kind van partijen tezamen of van één van hen;
 3. woonplaats/werkelijke verblijfplaats van ieder minderjarig kind;
 4. ingeval van ontbinding na scheiding van tafel en bed: een authentiek afschrift van de beslissing van scheiding van tafel en bed, alsmede het bewijs van inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister;
 5. het ouderschapsplan;
 6. het scheidingsconvenant in drievoud, waaronder het origineel;
 7. relevante omstandigheden voor de bepaling van het toepasselijk huwelijksvermogensrecht;
 8. een uitgebreidere onderbouwing van het verzoek tot afwijking van gezamenlijk gezag (in geval van eenzijdig verzoek dient de uitgebreidere motivering betekend te worden aan de niet verschenen echtgeno(o)t(e));
 9. overige relevante stukken.

Wanneer de behoefte en/of de draagkracht van partijen of één van hen betwist wordt/worden, dient tenminste de volgende financiële informatie uiterlijk tien dagen vóór de zitting te zijn overgelegd:

 1. van een werknemer de jaaropgaven over het vorige (of voorvorige) jaar en de laatste drie loonopgaven en/of uitkeringsspecificaties;
 2. van een zelfstandige de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en over de tijd daarna de voorlopige cijfers, ook tussentijdse, beide met toelichting;
 3. de laatste drie aangiften inkomsten- en vermogensbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen;
 4. de beschikking huurtoeslag, de beschikking zorgtoeslag en de beschikking kinderopvangtoeslag;
 5. een specificatie van de woonlasten met bewijsstukken;
 6. de beschikking huurtoeslag, de beschikking zorgtoeslag en de beschikking kinderopvangtoeslag;
 7. bewijsstukken van de eventuele schuld(en) en opgave van de restantschuld(en) en restantlooptijd, alsmede opgave wanneer en waarvoor deze schuld(en) is (zijn) aangegaan en bewijs van aflossing van die schuld(en);
 8. een bewijsstuk en specificatie van de premie ziektekostenverzekering alsmede opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever daarin;
 9. bewijsstukken van eventuele andere bijzondere kosten;
 10. de van belang zijnde financiële gegevens van de nieuwe partner van de alimentatieplichtige.
Waar kunnen we mee helpen?
We staan voor u klaar.

Contactgegevens

 • Mosselaan 67
 • 1934 RA Egmond aan den Hoef
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout